Byg til strandturen er ét af flere forløb som er designet til Vandkantskolen i Glyngøre.

Krabbefiskestang og vandkikkert kan laves både nemt og billigt, og så kan I rigtig komme til at iagttage det kystnære liv i fjorden.  

Eleverne kan arbejde sammen parvis, hvor de skal forstå og følge en byggevejledning. Det vil være fint, hvis hver elev får bygget sin egen vandkikkert og krabbefiskestang.

Forløbet kan med fordel kombineres med ”Stranden - et hav af liv”.  

Her er yderligere links og forslag til emner I kunne arbejde med før og/eller efter turen til stranden: 

o   Krabbearter  

o   Safari på det lave vand 

o   Strandkrabben 

o   God madding  

o   Forskellige typer strandbund  

o   Krabben som føde, opskrift1  

                                  opskrift2    

o   Måger spiser også krabber. (Fødekæder, se dokument i elevmaterialer)  

o   Undersøg en strandkrabbes gællestrøm og disseker gællerne. 

      (kopiark 4, Find krabbens gæller) 


De vedhæftede materialer er fra Skive Kommunes hæfte ”Rent Liv - Mini-Galathea” 

 

Publiceret 19-09-2016