Her er en enestående mulighed for at få mange aspekter ind i et forløb om Limfjorden, som omkranser vores egn. Først kommer Naturvejleder Jesper ud i jeres klasse og vækker elevernes nysgerrighed for emnet. Efterfølgende kan I arbejde videre i klassen. Derefter mødes I med Jesper på Glyngøre strand. Hjemme i klassen kan I arbejde videre med de ting, I har fundet på stranden. Til sidst har I den unikke mulighed for at komme i et laboratorie i Glyngøre og lave forsøg under Jespers kyndige vejledning. 

Er klassen kommende venskabsklasse til de nye 0. klasser, kan forløbet kombineres med dette brobygningstilbud: http://skivedna.dk/forloeb/byg-bredere-bro/ 

 

  

  

Publiceret 19-09-2016