Besøget foregår i firmaets hal på Glyngøre Havn, Kassehusvej 5

Eleverne får en rundvisning i hallen, hvor østers opbevares i store saltvandsbeholdere med konstant rent fjordvand til de pakkes og sælges.

Eleverne tilbydes sanse- og berøringsoplevelser med bl.a.fisk, skaldyr og krabber - alt efter årstiden. Der serveres små smagsprøver.

Besøget på Glyngøre Shellfish kan kombineres med en tur på Glyngøre Kulturstation og et opgaveløb på havnen. Har man flere grupper, kan de evt. være i gang samtidigt.

 

undefined

 

undefined

Før besøg:

  1.  Aftal besøg med Svend Bonde (Se kontaktoplysninger)
  2. (Læreren) Orientér dig på firmaets hjemmeside: http://www.danishshellfish.com/
  3. Vis eleverne de to film her fra siden. (Findes også på firmaets hjemmeside)
  4. Lad eleverne arbejde med infoark og opgaver til Limfjordsøsters (mellemtrin)
  5. Forbered eleverne på, at de skal smage på - og røre ved fisk, krabber og skaldyr.

Under besøget skal/kan læreren:

- Organisere eleverne og sørg for den nødvendige ro
- Inddele eleverne i mindre grupper, hvis det kræves
- Tage billeder af gruppens oplevelser til en efterbehandling: Dette kan også uddelegeres til elever. 

Efterbehandling:

Indskoling:
-
 Lad eleverne på skift fortælle om billederne fra besøget. Lav evt. en simpel PowerPoint.

Mellemtrin: 
- Brug billederne fra besøget, og lad eleverne skrive om et eller flere billeder.
- Brug f.eks. modulet "Avisværksted" under "undervising" på Elevintra. Her kan eleverne oprette artikler, og klassen kan samlet udgive en Web-avis om besøget.
 - Linket til Web-avisen kan evt. sendes til Shellfish efter besøget. 

 

 

 

Publiceret 19-09-2016