Præsterne i Skive og Salling vil gerne forstyrres

I salmen hedder det: ”Vi kommer til din kirke, Gud og finder døren åben”. Det gør du også, hvis du kontakter din lokale kirke og præst i god tid inden et besøg. Kirken er en oplagt samarbejdspartner og præsterne tager gerne imod og går i dialog med dine elever om bl.a. bibelske fortællinger, etiske problemstillinger og folkekirkens rolle i samfundet.

Vi vil gerne

  • tage imod elever på alle klassetrin
  • møde eleverne på skolens præmisser (fokus på kundskab og ikke forkyndelse)
  • samarbejde i det omfang, det kan passes ind i vores øvrige arbejdsopgaver

Vi har brug for

  • at du kontakter os i god tid
  • at vi sammen aftaler besøgets indhold og rammer
  • at vi afstemmer forventninger til hinanden og besøget

Vi kan ikke

  • gardere os mod bisættelser/begravelser, så det kan blive nødvendigt at aflyse et skolebesøg
i

Find din lokale præst Du kan søge på sogn, kirke eller præst

http://sogn.dk/